DE KUSTSTROOK en de PVO VOORBEREID OP HET VLIEGSEIZOEN 2015

 

 

Beste Sportvrienden van Afdeling 12 “De Kuststrook”,

 

Inmiddels is het concept vliegprogramma 2015 naar de secretarissen van de verenigingen gemaild, die het hopelijk ook spoedig naar u doorsturen. Het zal ook spoedig op onze website verschijnen.

 

Wat het vervoer van onze duiven betreft, de Apk-keuringen van de trailers vindt nu plaats, zodat deze klaar staan voor het vliegseizoen.

 

Om de kosten voor het vervoer ook dit jaar in de hand te houden hebben we wederom samenwerking gezocht met Afdeling 6 Noord-Holland. Voor de duidelijkheid nogmaals vermeld dat het hier om vervoeren van de duiven gaat en niet om concoursen. Nadere informatie volgt op de voorjaarsvergadering.

 

Op donderdag 12 februari a.s. wordt door het Tucht- en geschillencollege van de NPO zitting gehouden aangaande de door onze afdeling aangespannen tucht- en geschillenzaak. Wij houden u z.s.m. over het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens het bestuur

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester

 

Bonnenverkoop 31 januari 2015

 

Definitieve lijst schenkers bonnen de datum 31 januari 2015

 

Spectaculaire bonnenverkoop kampioenenhuldiging Afdeling 12 “Kuststrook”

 1. Geerlings- Van Duin Noordwijkerhout; 1ste onaangewezen en 1ste aangewezen overnachtfond;

Wij hebben speciaal voor de verkoop een jonge duif gekweekt uit de winnaar van de ochtendlossing Cahors. in NIC Noordwijkerhout en 3e in Afd 12.  Dit is de 2010- 1609658  x  2011 – 1667404

 In beide duiven zit het bloed van onze stamduif  “904” de beste dagfondduif van 2002.

Het ringnr is 2014-1894808.

 1. Ed de Konink Leidschendam; 7de beste jonge duif van Nederland WHZB-TBOTB; 4de aangewezen generaal afdeling
 2. Van Delft-Driebergen Rijnsburg; 10de onaangewezen/14 de aangewezen generaal Duin-en Bollenstreek;
 3. J.J. Knetsch Katwijk; 9de onaangewezen overnachtfond; 4de onaangewezen en 5de aangewezen Superfond Kuststrook;
 4. v ‘tOever/Van der Laan Lisse; 5de onaangewezen en 3e aangewezen generaal;
 5. De Zwarte Vogel Den Haag; 16de jongeduifkampioen Den Haag/Westland;
 6. Pim en Bianca de Koning Maasdijk; 2de onaangewezen generaal;
 7. Dave Onvlee/Jos Langeveld Wassenaar; 9de onaangewezen en 1ste aangewezen generaal Den Haag/Westland; Categorie 7de Beste Liefhebber WHZB/TBOTB
 8. Ad de Maa Den Hoorn; 1ste onaangewezen en 6de aangewezen generaal; 8ste beste midfonddoffer WHZB-TBOTB; jonge duif later in overleg;
 9. Fred Dukker De Lier; 7de onaangewezen generaal; de orspronkelijke eigenaar van de beste jonge duif van Nederland, welke nu eigenaar is van Leo van Rijn;
 10. Koos de Best Voorschoten; 1ste jonge duiven onaangewezen en 1ste aangewezen jonge duiven afdeling de Kuststrook; jonge duif van de kwekers in overleg;
 11. Ton van Wissen Voorschoten; 2de onaangewezen en 1ste aangewezen vitesse Delfland; diverse vitesse duifkampioenen Delfland; 7de- 15de – 19de generaal duifkampioen Delfland;
 12. Peter Verhoork Voorschoten; 2de onaangewezen en 4de aangewezen generaal Delfland
 13. Gebroeders van Toor Vlaardingen; beste midfonddoffer en bezitters van 2 ingezonden olympiadeduiven;
 14. Johan Houweling Leidschendam; 6de onaangewezen en 2de aangewezen generaal afdeling;
 15. Buck de Kruijf Woerden; beste vitesse duif en olympiade inzending met Stephanie; Heremans Ceustersduiven via Göbels te Zwammerdam;
 16. Wim Vink en Zoon Noordwijk; 1ste onaangewezen en 1ste aangewezen midfondkampioenen afdeling 12; tevens de bezitter van de beste midfond duif 2014 en de oorspronkelijke kweker van de beste midfondduif over 2012 van de “Zorro” vervlogen door Wim en Ria van de Kooy uit Voorhout;
 17. Arthur Jansen Nootdorp; 6de onaangewezen en 9de aangewezen Superfond afdeling; 4de onaangewezen en 5de aangewezen stand overnacht + ZLU
 18. Jan Schreurs Nieuw Vennep; Rayon West afdeling 5 ZH 8ste onaangewezen overnacht; 15de Superfond Rayon West afd 5 kampioenschap Keizer; 16de Superfond Rayon West afdeling 5 onaangewezen; beste uitslag Marseille in afdeling 5 gelost 18-7-2014 met 100% prijs 3 uit 3; bezitter van de beste overnachtduif over 3 jaar ochtendlossingen in 2012;
 19. Team Vollebregt Wassenaar; 1ste onaangewezen en 1ste aangewezen Superfond ZLU afdeling; 1ste t/m 4de Superfond duifkampioenen afdeling; 6de onaangewezen en 3de aangewezen stand overnacht + ZLU
 20. Bart Koevoet Stompwijk; 7de onaangewezen en 2de aangewezen overnachtfond afdeling; 3de onaangewezen en 3de aangewezen Superfond afdeling; 2de onaangewezen en 1ste aangewezen stand overnacht + ZLU
 21. Peet & Paloma Solleveld Maasdijk; 2de onaangewezen en 2de aangewezen Superfond ZLU. Tevens bezitter van de beste duif van Nederland NL08-1454136 Jordan Staal op de wedvlucht St Vincent/Tarbes. En dit over 4 jaar.

 

 

Opstellers: George en Georgina Kok

Kampioenenhuldiging

 

                                                     ‘’Duin en Bollenstreek”                                                        

 Geachte genodigden & leden afdeling 12 “ De Kuststrook”,

 Hierbij nodigen wij u uit voor het huldigen van de kampioenen van Afdeling 12 & Duin en Bollenstreek over het seizoen 2014.

Deze huldiging zal plaatsvinden op zaterdag 31 januari 2015 in het clubgebouw van ‘’PV de Rijnklievers’’ Oude s’Gravendijkseweg 2a te Katwijk aanvang en inloop tussen 17.00 en 18.00 uur.

Clubleden,familie,fans,vrienden etc. mogen hier ook bij aanwezig zijn.

Wij vragen van u dan wel een eigen bijdrage van € 15.00 pp u kunt dan vrij eten en drinken.

 

 

Het programma van de uitreiking is als volgt:

– Inloop tussen 17.00 en 18.00 uur zodat u een alvast een bakkie kan doen of wat drinken.

– Om 18.15 kunt u gaan genieten van een chinees buffet met daarna een ijsje.

– Om 19.30 zullen we de prijzen uitreiken van de kampioenen per onderdeel midfond, dagfond, jonge  duiven en kampioensduiven per onderdeel van zowel “De Kuststrook’’ als ‘’Duin en Bollenstreek”.

– Om 20.15 heeft u een klein half uurtje om de inwendige mens te verwennen met een drankje en zal  er door de afdeling 12 een vijftien tal bonnen verkocht worden .

– Om 21.00 zullen we beginnen met het huldigen van de generalen voor het programma en de overnachting en de nodige duifkampioenen van “De Kuststrook” & “Duin en Bollenstreek”.

– Om 22.00 zal er wederom de tijd zijn de inwendige mens te verwennen met nog een hapje erbij,    leuk muziekje en gezelligheid .

– Omstreeks 23.30 zal de voorzitter de huldiging 2014 afsluiten.

 Indien u op deze avond van de partij wil zijn dient u het volgende te doen.

Genodigden zullen zich zelf aan moeten melden met hoeveel ze komen op onderstaand adres of via mail en zullen zelf hun eigen bijdrage van € 15.00 per persoon over moeten maken op onderstaand rekeningnummer met vermelding van kampioenen huldiging 2014 met naam en lidnummer.

 Niet genodigden die uiteraard wel van harte welkom zijn kunnen zich opgeven via hun verenigingsecretaris , de vereniging maakt dan het verschuldigde bedrag over naar onderstaand rekeningnummer, als de betaling binnen is zullen er entreebewijzen worden verstuurd naar het secretariaat van de betreffende vereniging.

 Opgeven doet u als volgt:

U levert uw antwoordstrook in bij de penningmeester van uw vereniging, waar u ook aan betaalt.De penningmeester dient er zorg voor te dragen dat het geld overgemaakt wordt naar onderstaand rekeningnummer met vermelding van verenigingsnummer en aantal personen.

Op onderstaande antwoordstrook dient de penningmeester een handtekening en verenigingsnummer te vermelden. Dat is dan tevens u entreebewijs.

 

Mevr. T.H.A. van Klaveren NL15INGB0680817239

email: centvanklaveren@live.nl

 

Wij hopen op een goede opkomst en een gezellige huldiging.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Commissie 2014

 

Antwoordstrook

 

——————————————————————————————————————–

Naam :

Verenigingsnummer :

Handtekening Penningmeester :

 

Dispensaties

Beste leden van de verenigngen van de Afdeling 12 ” De Kuststrook” ,

 

Per vandaag, maandag 29 december 2014, heeft onze advocaat een sommatiebrief aan de NPO te Veenendaal gestuurd om de reeds verleende dispensaties met onmiddellijke ingang terug te draaien en de nog komende dispensatie verzoeken niet in behandeling te nemen. Als grond hiervoor is aangevoerd dat de overeenkomst, die op 4 december 2014 is gesloten tussen de besturen van de NPO, Afdeling 12 en Afdeling 5 door het Bestuur van Afdeling 5 stelselmatig op een onjuiste wijze is uitgelegd en daardoor zijn er veel misverstanden veroorzaakt.

Voorts hebben wij onze advocaat de opdracht gegeven om een kort geding aanhangig te maken op het moment dat de NPO niet of niet adequaat reageert op onze sommatiebrief van 29 december 2014. 

 

Wij houden u over de verdere gang van zaken uiteraard op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens deze

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester

Overgang van leden

Beste sportvrienden van de Afdeling 12 “De Kuststrook”,

 

Met betrekking tot de overgangsproblematiek worden er op dit moment veel gesprekken individueel en in verenigingsverband en in samenspelverband gevoerd door de leden.

 

Het blijkt helaas, dat er nog steeds misverstanden bestaan hoe deze overgangsregeling werkt.

 

Er is slechts maar één mogelijkheid voor een vereniging om van afdeling 12 naar afdeling 5 over te gaan en van afdeling 5 naar afdeling 12:

 

Alleen als ALLE leden van een vereniging met een schriftelijke én ondertekende verklaring aangeven om over te willen gaan naar een andere afdeling kan die vereniging overgaan.

 

Als NIET alle leden van een vereniging over willen gaan, dan moeten de leden die overgaan de vereniging verlaten en zich aansluiten bij een vereniging die reeds bij de afdeling van hun keuze is aangesloten. De vereniging die zij verlaten BLIJFT bij de afdeling waar deze vereniging al bij is aangesloten!

 

Dat de discussies hoog kunnen oplopen in verenigingen waarvan een aantal leden naar een andere afdeling willen overgaan is begrijpelijk, maar laat u niet misleiden met het verhaal dat een vereniging al bij éénvoudige meerderheid (50+1) of zelfs bij 2/3 meerderheid over zou kunnen gaan.  Dat is zeker niet het geval!!!

 

Wij raden de leden, die niet over willen gaan van afdeling 12 De Kuststrook naar afdeling 5, ten sterkste aan om zich niet door leden die er anders over denken te laten beïnvloeden of nog erger te laten intimideren om tegen uw wil en keuze in alsnog te zwichten. Veel van die aandrang om over te gaan worden mede gevoerd door spelers van de grote (overnacht) fond, iets wat onbegrijpelijk is, omdat het voor hen in het geheel niet uitmaakt in welke afdeling zij spelen. Maar mede door hun gedram worden vitesse- en midfondspelers tot een keuze gedwongen.

 

Laat het heel duidelijk zijn: Afdeling 12 De Kuststrook bestaat en blijft bestaan, gesteund door een grote meerderheid van de leden en verenigingen.

 

Inmiddels hebben zich enkele verenigingen aangemeld die van afdeling 5 over willen komen naar Afdeling 12 De Kuststrook. En er zijn meer verenigingen die intern discussiëren over een overgang van afdeling 5 naar Afdeling 12 De Kuststrook” als gevolg van een nieuwe voorgestelde rayonindeling binnen afdeling 5.

 

Die discussie in afdeling 5 wordt vooral beïnvloed door de indeling van verenigingen binnen rayons die door het bestuur van afdeling 5 is gemaakt.

De verenigingen in Delft worden westelijk daarvan ingedeeld in de middenstrook van afdeling 5.

Zaten die verenigingen eerst aan de gunstige oostkant van De Kuststrook, nu zitten zij aan de westkant van de middenstrook van afdeling 5!!!.

Wij zijn er zeker van, dat dit sporttechnisch NIET gunstiger voor die liefhebbers is dan toen zij nog deel uitmaakten van De Kuststrook als het om vitesse- en midfondspel gaat.

 

Wij rekenen op uw standvastige houding in deze strijd voor het behoud van eerlijk spel in de Afdeling 12 De Kuststrook. Een spel en een organisatie, die door vele prominente schrijvers zoals A. Coole in diverse duivenbladen is aangemerkt als een voorbeeld voor de duivensport in Nederland.

Groter is lang niet altijd beter. Kijk maar naar grote bedrijven, die de laatste jaren failliet zijn gegaan. In onze Kuststrookorganisatie heeft u via uw vereniging directe invloed op het beleid van De Kuststrook kunnen uitoefenen. In de organisatie van afdeling 5 is uw vereniging niet rechtstreeks meer betrokken bij het beleid van het bestuur. Alleen via de zogenaamde kiesmannen (1 kiesman op 75 leden van een samenspel) is een aantal verenigingen door 1 persoon vertegenwoordigd in de bestuurslaag. Naar ons inzicht is dit niet erg democratisch.

 

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen via onze website dan wel per email op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Afd. 12 De Kuststrook

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Rob Emmerik, Penningmeester