Lossingen Afdeling 12 “De Kuststrook”

Monster 19-04-2014

Geachte leden van de Kuststrook,

 

Helaas komt het regelmatig voor dat de invlieg/trainingsduiven vergeten worden bij het inzenden van het D of W bestanden.

Namens Compuclub wil ik U dringend vragen hier aandacht aan te geven, dit omdat er steeds een reclame moet worden ingediend.

Voor de duidelijkheid, ALLE invlieg/trainingsduiven moeten ingevuld worden onder het lidnummer “eigen verenigingsnummer  …….9998” .

Na het inzenden van het D EN W bestand wachten/kijken naar de replay van compuclub.

Indien er een foutmelding is, deze oplossen en opnieuw inzenden.

Bvd, Jan de Raaf

 

De lossingcommissie.

Lossings info Epehy 19-04-2014

Windrichting Noord

Duin en Bollenstreek  los om 09:00

Delfland los om 09:00

Den-Haag – Westland los om 09:00

Succes Allemaal

Trainings vlucht

Dinsdag 29-04-2014 zal De Kuststrook gaan africhting vanaf Essen/Nispen
Inkorven op Maandag 28-04-2014 bij de volgende verenigingen in Katwijk- Leidschendam en Poeldijk
Maandagmiddag voorafgaande kom dan op de site te staan of dat dan doorgaat in verband met de weersverwachting

Concourscommissie

Lossingen Afdeling 12 “De Kuststrook”

De Duiven zijn om 11.50 gelost
Ze hadden een prima vertrek, in een streep weg van de losplaats
allen veel succes

Concourscommisie

Lossingen Afdeling 12 “De Kuststrook”

Monster 12-04-14
de lossing vanuit Menen zal niet voor 10 uur gelost worden wegens mist op de losplaats.
als er leden zijn die bootschapen moeten doen kan dat  wij wensen een ieder een goede vlucht en als er meer nieuws is word dat op de site gezet
Concourscommisie

Bijeenkomst met de NPO op 22 april 2014

De bijeenkomst met de NPO gaat door op dinsdag 22 april 2014 in het hotel van der Valk aan de A12 te Nootdorp.

Vriendelijk verzoek ik u uw leden te willen attenderen op dit evenement. De avond zal aanvangen om 20.00 uur. De agenda wordt u nog nagezonden.

In de eerset inventarisatie hebben , via de secretarissen, zo’n 120 leden gemeld aanwezig te zullen zijn.

Wij rekenen op een grote opkomst.

met vriendelijke groet,

Rob Louwerens

wnd secretaris