Feestavond en Huldiging Kuststrook 2016

Foto’s Feestavond 2016 van de Kuststrook

 

De foto’s zijn genomen door M van de Groep

 

uitkomst zitting Comparitie

Logo

 

 

 

 

 

 

 

Wateringen, 5 februari 2016

 

 

Betreft: uitkomst zitting Comparitie van aanbrengen d.d. 29 januari 2016

 

 

Aan alle belangstellende leden en verenigingen van Zuid Holland,

 

Op 29 januari 2016 heeft de door Afdeling 5 opgestarte rechtszaak in de vorm van Comparitie van aanbrengen in de Rechtbank te ‘s- Gravenhagen plaatsgevonden. Het uitgangspunt was om er als afdelingen alsnog uit deze langlopende kwestie uit te komen.

 

Tijdens de comparitie heeft de rechter erop aangedrongen deze kwestie middels een schikking op te lossen. Na beraad is uiteindelijk een schikking gedaan om ten behoeve van de gemaakte kosten en het verbeuren van de dwangsommen aan Afdeling 12 een bedrag van € 40.000 te betalen. Door het overgaan van de resterende verenigingen zullen de trailers met boxen van de stichting de overgegane 11 verenigingen volgen en derhalve overgedragen worden aan Afdeling 5 tegen een symbolisch bedrag van € 1. Tevens zijn de lopende rechtszaken bij Rechtspleging NPO en de Gerechtelijke procedures bij de Rechtbank stop gezet en de beslaglegging ingetrokken waardoor er eindelijk rust binnen Zuid Holland komt.

 

De Afdeling 12 “De Kuststrook” en Stichting Postduivenvervoersorganisatie West zullen als rechtspersoon blijven bestaan. Er kunnen namelijk meerdere afdelingen binnen Zuid Holland werkzaam zijn en blijven.

 

Het niet tot een fusie willen komen heeft de liefhebbers van Zuid Holland van beiden afdelingen meer dan een ton Euro’s gekost afgezien van de verdere kosten die de NPO hiervoor aan advocaatkosten, kosten Rechtspleging en bestuurskosten hebben gemaakt.

 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede geïnformeerd te hebben en wensen u een succesvol vliegseizoen 2016 toe.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het bestuur van Afdeling 12 “De Kuststrook”

 

De beste wensen voor 2016

Wij wensen alle leden veel geluk gezondheid

 en een spetterend vliegseizoen toe.

Tot ziens op 30 Januari!!

Het Bestuur

Tentoonstellingen

Hokkenshow 29 December 2015

Aankondiging feestavond

Beste leden,

 

Onze jaarlijkse feestavond is op 30 Januari 2016, de locatie is aan de  Oude ‘s-Gravendijckseweg 2A in Katwijk, meerdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

In December 2015 sturen we de uitnodigingen naar u toe!!

 

Het Bestuur