Blog

Stikstof berekenen

Sinds vorig jaar zijn er nieuwe wetten omtrent stikstof in Nederland. De nieuwe wetgeving maakt dat er vanuit bedrijven nu een grote vraag is ontstaan naar het berekenen van stikstof. Deze blog gaat over welke rol stikstof precies speelt in het Nederlandse bedrijfsleven, wat de nieuwe wet inhoudt en hoe je het kunt berekenen voor je eigen (toekomstige) onderneming. 

Stikstof en de rol ervan in het Nederlandse bedrijfsleven

Stikstof, een essentieel chemisch element, speelt een aanzienlijke rol in het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel stikstof in de atmosfeer overvloedig aanwezig is, wordt het geïsoleerd en gebruikt voor diverse doeleinden. In de industrie wordt stikstof vaak ingezet voor inertisering, waarbij het de zuurstofconcentratie verlaagt om oxidatie en ontvlambaarheid te verminderen, wat cruciaal is voor de veiligheid en het behoud van producten en apparatuur. Daarnaast wordt vloeibare stikstof gebruikt voor koeling en cryogene toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en wetenschappelijke laboratoria. Verder vormt stikstof een centraal vraagstuk binnen de agrarische sector in Nederland, waar boeren een belangrijke rol spelen. De uitstoot van stikstofverbindingen uit landbouwactiviteiten draagt bij aan de stikstofdepositie in natuurgebieden, wat gevolgen heeft voor biodiversiteit en milieu. Beleidsmaatregelen worden ingezet om de stikstofuitstoot van boeren te verminderen en zo een balans te vinden tussen landbouwactiviteiten en natuurbescherming.

Nieuwe wetgeving

Sinds 2022 is er in Nederland een nieuwe wet bijgekomen die het verplicht maakt om een stikstofberekening te laten uitvoeren bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Deze verplichting geldt zowel tijdens de constructiefase als gedurende de gebruiksfase van het project. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is vereist voor diverse projecten, waaronder de ontwikkeling van appartementen, huizen, zakelijke ruimtes en het organiseren van evenementen. De stikstofberekening heeft tot doel om de uitstoot van stikstof op de locatie te evalueren en te beoordelen of deze uitstoot geen overmatige depositie van stikstof veroorzaakt in de omliggende Natura 2000-gebieden.

Hoe bereken je stikstof voor je bedrijf? 

Met behulp van stikstofberekenen.nl is het eenvoudig om een stikstofberekening aan te vragen. Binnen drie stappen is het geregeld. Neem contact op via e-mail of telefoon en deel de details van je situatie. Met deze informatie creëert stikstofbereken.nl een persoonlijk plan en stellen ze een op maat gemaakte offerte op die past bij jouw behoeften. Daarna berekent een deskundig team de stikstofdepositie van het project met behulp van de AERIUS tool, een door het RIVM aangewezen rekentool. Tot slot wordt er een rapport opgesteld dat rechtstreeks ingediend kan worden bij de vergunningverlener. 

Laat een antwoord achter