Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten en Huishoudelijk reglement
Statuten en Huishoudelijk reglement
De-Kuststrook-Statuten-en-Huishoudelijk-reglement.pdf
Versie: 1.0
129.6 KiB
1673 Downloads
Details...

Inhoud Statuten:

 • Naam en zetel
 • Duur en verenigingsjaar
 • Doel
 • Verplichtingen jegens de N.P.O.
 • Leden, begunstigers, bijzondere personen
 • Basisleden
 • Jeugdleden
 • Ereleden, leden van verdienste, begunstigers en bijzondere personen
 • Goedkeuring statuten en reglementen
 • Werkgebied
 • Overgang
 • Einde lidmaatschap
 • Geldmiddelen
 • Het bestuur
  • Samenstelling bestuur afdeling
  • Benoeming bestuur afdeling
  • Taken en bevoegdheden bestuur afdeling
  • Einde lidmaatschap bestuur afdeling
  • Vertegenwoordiging
 • Algemene vergadering afdeling
  • Samenstelling
  • Benoeming kiesmannen en reserve-kiesmannen afdeling
  • Benoeming kiesmannen en reserve-kiesmannen N.P.O.
  • Bevoegdheid algemene vergadering afdeling
  • Frequentie en oproeping
  • Buitengewone algemene vergadering afdeling
  • Toegang en openbaarheid, stemrecht
  • Stemmingen
 • Tucht- en geschillenrecht
 • Financiële controlecommissie afdeling
 • Andere personen
 • Reglementen
 • Wijziging statuten
 • Ontbinding
 • Slotartikel

Inhoud Huishoudelijk reglement:

 • Definities
 • Basisverenigingen
 • Basisleden
 • Combinaties
 • Begunstigers afdeling
 • Jeugdleden
 • Overgangen
 • Einde lidmaatschap N.P.O. van de afdeling
 • Einde lidmaatschap basisvereniging van de afdeling
 • Einde lidmaatschap basislid
 • Einde erelidmaatschap, lidmaatschap van verdienste of begunstigerschap afdeling
 • Geldmiddelen afdeling
 • Commissies en aderen
 • Vergoedingen
 • Bestuur afdeling
  • Onverenigbaarheid van functies
  • Rooster van aftreden en voordracht
  • Taken en bevoegdheden bestuur afdeling
  • Voorzitter afdeling
  • Tweede voorzitter afdeling
  • Secretaris afdeling
  • Tweede secretaris afdeling
  • Penningmeester afdeling
  • Tweede penningmeester afdeling
  • Overige leden bestuur afdeling
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Verantwoording bestuur afdeling
  • Kring
  • Taken en bevoegdheden bestuur kring
  • Vergaderingen bestuur afdeling
 • Algemene vergaderingen afdeling
  • Kiesregister afdeling
  • Kiesmannen en reserve-kiesmannen afdeling
  • Voorstellen, oproeping en termijnen
  • Besloten vergadering
 • Financiële controlecommissie
 • Andere rechtspersonen
  • Rechtspersonen die zich bezighouden met de organisatie van wedvluchten en/of competities
  • Rechtspersonen die zich bezighouden met het keuren en/of tentoonstellen van postduiven
  • Intrekking goedkeuring
 • Verplichtingen ten aanzien van rekenaars
 • Niet doorgaan wedvluchten
 • Reglementen
 • Niet naleving
 • Wijzigingen